Érje meg a huszadikat is!

J. Garai Béla


Egy híján tíz

Márton Attila

Sebestyén Imre
Sebestyén Imre

Jubileumunk

Ünnep ez nekünk. Megérte tizedik évfordulóját a Vajdaság Ma. S ha visszagondolunk, mi minden történt vele az elmúlt évtized alatt, mennyi nehézséggel kellett megküzdenie, mennyi munkát kellett befektetni munkatársainak nap mint nap, pontosabban: óráról órára, hogy a portál hosszú évek során azzá váljon, ami most, van okunk örülni. Jelenleg hírportálunk a vajdasági magyar tájékoztatásnak egyik fontos szereplője. Nemcsak a jubileum mondatja ezt velünk. Nélküle ugyanis más lenne az itteni magyar tájékoztatás. Legnagyobb örömünk pedig, hogy készíthetjük tovább a Vajmát – remélhetőleg még sok éven át – Olvasóink hiteles és független tájékoztatása érdekében.
A A A A
Jubileumunk : illusztráció

Amikor tíz évvel ezelőtt megindítottuk a Vajdaság Mát, senki sem hitte volna, hogy a délvidéki internetes újság tíz év múlva is tájékoztatni fog. Hosszú távra – évekre – ugyanis nem tervezhettünk. Az volt mindig a nagy feladat, hogy a következő hónapokban biztosítsuk a portál zavartalan működését. Szinte hónapról hónapra élve jutottunk el tehát a tízéves jubileumhoz, s legszebb reményeink váltak valóra azzal, hogy a médium nemcsak hogy működik, hanem már fontos helyet tölt be a vajdasági magyar tájékoztatásban.

De milyen volt az indulás? Az elhatározáson, s a megvalósulásához szükséges szakmai tapasztalaton és lelkesedésen kívül másunk nemigen volt. De a véletlen úgy hozta, hogy a családból kikerült a három szakértői profil, amely egy ilyen internetes újság létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges: grafikus, programozó és újságíró. Kezdetekben tehát családi vállalkozás volt, s annak is kellett maradnia, amíg a munkáért nem járhatott tiszteletdíj. Hamarosan azonban alakulni kezdett a szerkesztőség, amelynek tagjai kezdetben a honoráriumról lemondva küldték írásaikat.

Mindenki tisztában volt azonban azzal, hogy lelkesedéssel nem lehet egy internetes hírportált sikeresen működtetni és fenntartani. Fizetett hirdetések híjával támogatók után kellett nézni, pályázatokon kellett részt venni, hogy a működés költségeit – beleértve a szerzői honoráriumokat is – előteremtsük. Tudtuk, hogy szakmai minőséget kell felmutatni, ami szolid olvasótábort eredményez, s a látogatottságra vonatkozó adatokkal már nagyobb reményekkel lehet támogatásért folyamodni. Lehetett. A látogatottsági adatok ugyanis azt mutatták, hogy a vajdasági magyar olvasótábornak kell egy internetes portál.

Akkor a Vajdaság Ma az egyedüli ilyen jellegű médium volt, amely folyamatosan, szinte a nap 24 óráján át frissült. Tíz évvel ezelőtt vidékünkön ez még újdonságnak számított. A tájékozódni kívánó polgárnak ugyanis nem kellett megvárnia még a kerek órákban sugárzott rádiós híradókat sem, a Vajdaság Ma mindig friss hírekkel szolgált. 2004 elejétől kezdett működni a Honestas Ügynökség, amely azért jött létre, hogy tulajdonosként működtesse a médiumot.

A Vajdaság Ma látogatottsága tíz éven át szüntelenül növekedett. Természetesen ez nem csak szerkesztőségünk érdeme, mint ahogy a nyomatott sajtó példányszámának csökkenéséért sem kizárólag az illető szerkesztőség okolható. Portálunk csak mostanra érte el azt a szintet, hogy a látogatottság alakulása rövidebb távokon hullámzóvá válik, s megmutatkozik az is, hogy milyen fontos események voltak egy-egy időszakban, miközben hosszabb távon továbbra is gyarapodik olvasótábora.

A Vajdaság Ma után megjelenő hírportálok, vagy az elektronikus médiumok és lapok internetes oldalai – amelyeket akár konkurenciának is nevezhetnénk – azonban nemigen befolyásolták a Vajdaság Ma „példányszámát”. Nem hódították el olvasóit, akik azonban feltehetőleg már nem csak a VajMát, hanem a többit is látogatták. A nagyobb választék pedig csak gazdagította a vajdasági magyar tájékoztatást. S ha az olvasó/látogató nyert ezzel, az nekünk is jó.