Érje meg a huszadikat is!

J. Garai Béla


Egy híján tíz

Márton Attila

A Vajdaság Ma első vezércikke

Új délvidéki médium

Világraszóló Vajdaság
A A A A

Egy újabb médium áll mostantól a vajdasági magyar tájékoztatás szolgálatába. A Vajdaság Ma című hírportál azonban nemcsak a vajdasági magyaroknak -- s minden vajdaságinak, aki látogatja -- ad hírt a Délvidék -- vagy az anyaország, a Kárpát-medence, vagy éppen a nagyvilág -- főbb eseményeiről, hanem a világ minden tájára elviszi e szép régió -- valaki számára éppen a szülőföld -- üzenetét. S az elszármazottak üzenetét is továbbítja az itthon maradottakhoz.

Portálunk azonban nemcsak tájékoztat. Ellátja olvasóit hasznos tudnivalókkal, útbaigazításokkal is. Tekintse át a főoldalt, s meggyőződhet, hogy mennyi adat válik igen könnyen hozzáférhetővé a telefonkönyvtől az árfolyamlistáig! Természetesen mindezt még tovább bővítjük majd az Önök érdekében és kívánságára.

Nem feledkeztünk meg az igényes szórakoztatásról sem. Naponta, hetente közlünk jó olvasnivalót: szép verset, novellát. Mindig másikat. De naponta van új recept, humorblokk is.

A Vajdaság Ma nyitva áll a vajdasági magyar közélet személyiségei, minden értelmiségi előtt. De valamennyi újságíró előtt is, bármelyik médiumnál is dolgozzon. Az Önök írják... rovatot a portál kiemelt és népszerűségre okkal számító rovatának képzeltük el, amelyben -- ha éppen úgy alakul -- vita is létrejöhet.

A portál fejlesztését pedig, kedves Látogató, közösen végezzük. Ezért van az ötletbörze, amelyben megírhatja, mit módosítana a portálon, mivel bővítené tartalmát.

Végül a legfontosabbról. Internetes "hírlapunk" független. Elemzésében, véleményformálásában higgadt, mértéktartó és pártatlan -- ám ugyanakkor tiszteletben tartja a vélemény szabadságát --, híreiben pedig hiteles, friss és jólértesült kíván lenni. Egyszóval szerkesztési szempontjai kizárólag szakmaiak.

2003 decembere