Érje meg a huszadikat is!

J. Garai Béla


Egy híján tíz

Márton Attila

Sebestyén Imre
Sebestyén Imre

Független

Ilyenként indultunk, és ilyennek is maradtunk
A A A A
Független : illusztráció

A Vajdaság Ma – délvidéki hírportál az első ilyen jellegű médium a Vajdaságban, gazdagítja és kiegészíti a vajdasági magyarság tájékoztatását. Klasszikusan, napilapos formában szerkesztett internetes újság, amely alapfeladatán – a tájékoztatáson – felül a Vajdaságban élő magyar kisebbség szellemi erejének gyarapítására jött létre.

Szerkesztéspolitikájának alapja a szakmaiság – a pontosság, hitelesség, megbízhatóság, gyorsaság, mértéktartás – tisztelete mellett a nemzeti azonosságtudat erősítése, a magyar kisebbség értékeinek és érdekeinek védelme, nemkülönben a tolerancia erősítése. Mindezzel pedig igyekszik hozzájárulni e közösség megmaradásához. Teszi mindezt a tájékoztatás területén kifejtett tevékenységével, nem lépve ki szerepéből.

A Vajdaság Ma jelentős szakmai tőkével rendelkezik. A vajdasági magyar újságírás ismert személyiségei működnek közre a médiumnál.

Létrehozásának már az induláskor meghatározott célja, hogy a maga eszközeivel elősegítse a délvidéki magyarság minél szorosabb kapcsolattartását az anyaországgal és a Kárpát-medence többi magyar közösségével. Fontos feladatának tekinti a Vajdaságból kivándoroltak kapcsolattartását a szülőfölddel. Ez is egyébiránt a fentebb említett cél szolgálatában áll. A médium jellegénél is fogva alkalmas erre a feladatra. Az internetes hírrovatai – mint például a Vajdaság, Szerbia, Magyarország, Kárpát-medence és Világ – e szándékokra világítanak rá. S hogy az épülő médium máris eredményeket ért el a kapcsolatok szorosabbra fűzésében, s abban, hogy felkeltse az egymás iránti érdeklődést, mutatja a tény, hogy a látogatók egy jó része anyaországi, és szép számban vannak a többi nemzetrész tagjai közül is, nem beszélve a kivándorolt vajdaságiakról, akik a tengerentúlról is látogatják a Vajdaság Mát.

A Vajdaság Ma azzal, hogy a délvidéki magyarságot a térséghez, Magyarországhoz igyekszik felzárkóztatni – természetesen a tájékoztatás eszközeivel – Európához is közelebb hozza. Ám ez a közvetítés nem csak egyirányú. Rovatot nyitott, amelyben szerb nyelven közöl híreket a vajdasági magyarok életéből, nemcsak a vajdasági magyar politikai színtérről, hanem a művelődés területéről is, ezzel is igyekszik lehetővé tenni, hogy a többségi nemzet jobban megismerje a magyarokat, ezáltal pedig erősíteni a kölcsönös bizalmat a nemzetek között. Ugyancsak híreket továbbít szerb nyelven a magyarországi médiumokból ugyanilyen megfontolásokból. A szerb médiumok közvetítésével a hírek el is jutnak a fogyasztóhoz. Fontos feladatának tekinti az európai értékrend továbbítását, ennek keretében az etnikai és vallási tolerancia hirdetését. Mivel az internetes lap oldalait jórészt fiatalok látogatják, ennek külön jelentősége van. Emellett külön célként határozta meg a környezetvédelmi tudat erősítését.

Folyamatos cél a portál állandó szakmai, tartalmi, grafikai és navigációs fejlesztése, új tartalmakkal való bővítése, amelyek nemcsak tájékoztatást, hanem egyéb szolgáltatásokat, hasznos információkat, eligazításokat nyújtanak, amivel a portál bővülő adatbázisával a vajdasági magyarok mindennapi nélkülözhetetlen eszközévé igyekszik válni.

A Vajdaság Ma független médium. Őrzi autonóm szerkesztéspolitikáját. Teljesen magánkezdeményezésből és magáneszközökből jött létre, majd a Kiadó (Honestas Ügynökség) anyagi hozzájárulásával, a későbbiekben alapítványi és egyéb támogatásoknak, illetve pályázatokon nyert eszközöknek, valamint hirdetésből származó bevételeknek köszönhetően működhetett, és e forrásokból működik ma is.