Érje meg a huszadikat is!

J. Garai Béla


Egy híján tíz

Márton Attila

A Wikipédia: Vajdaság Ma

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A A A A

A Vajdaság Ma Újvidéken szerkesztett délvidéki magyar internetes hírportál.

Tartalomjegyzék:

  • 1 Alapítása és rövid története
  • 2 Jellemzése
  • 3 Szerkesztéspolitikája
  • 4 Felépítése, rovatai
  • 5 Olvasótábora

Alapítása és rövid története
A Vajdaság Ma az első magyar internetes újság. Vajdaságban. 2003-ban alapította Sebestyén Imre, a jelenlegi főszerkesztő és felelős kiadó. Teljesen magánkezdeményezésből és magáneszközökből jött létre, majd a kiadója/működtetője szerény támogatásának, és alapítványi támogatásoknak köszönhetően működik. A Vajdaság Ma eddig elnyerte az Illyés Közalapítvány, a szerbiai Nyílt Társadalom Alap (Soros), a szegedi Esély a Stabilitásra Alapítvány, a Szerbiai Művelődési Minisztérium, a Vajdasági Tájékoztatási Titkárság és a Szülőföld Alap, majd a Bethlen Gábor Alap támogatását is.

2010. június 22-től anyagi okokból felfüggesztette működését, de augusztus 2-án újraindult.

Jellemzése
2003 óta a Vajdaság Ma a délvidéki magyar sajtótér ismert szereplőjévé vált, gazdagítja és kiegészíti a vajdasági magyarság tájékoztatását. A klasszikusan, napilapos formában szerkesztett internetes újság alapfeladatán – a tájékoztatáson – túl a Vajdaságban élő magyar népcsoport szellemi erejének gyarapítására jött létre. Az évek során a leggyakrabban idézett vajdasági magyar tájékoztatási eszközzé nőtte ki magát. Anyagait nagy számban veszik át a főleg magyar nyelven tájékoztató hírközlő eszközök Magyarországon, a Kárpát-medencében, de távoli országokban is. A szerb médiumok is gyakran közlik híreit.

Szerkesztéspolitikája
Meghirdetett szerkesztéspolitikájának alapja a pontosság, hitelesség, megbízhatóság, gyorsaság, mértéktartás. Feladatának tekinti nemzeti azonosságtudat erősítését, a magyar kisebbség értékeinek és érdekeinek védelme, nemkülönben a tolerancia erősítését, hozzá kíván járulni e nemzeti közösség megmaradásához.

Létrehozásának már az induláskor meghatározott célja, hogy a maga eszközeivel elősegítse a délvidéki magyarság minél szorosabb kapcsolattartását az anyaországgal és a Kárpát-medence többi magyar közösségével. Fontos feladatának tekinti a Vajdaságból kivándoroltak kapcsolattartását a szülőfölddel.

Felépítése, rovatai
A portál politikai hírrovatai a Vajdaság, a Szerbia, a Magyarország, a Kárpát-medence és a Világ.

A kül- és belpolitikai rovat mellett – mint a napilapoknál általában – van külön gazdasági rovata, továbbá Kultúra és Sport. A Tükör című rovat a jórészt szerzői véleményeknek ad helyet. További állandóan frissülő rovatok: Magazin, Tudomány, Közlemények. Összesen több mint húsz folyamatosan vagy ritkábban frissülő oldala van.

Több neves vajdasági újságíró, közéleti személyiség szerkeszt vagy szerkesztett hetente frissülő rovatot. Ezek a Megkérdeztük (korábban: Heti Interjú), a Portéka, a Tűlevél, a Nyíltan, a Levelek a Rózsa utcából, vagy a korábban megjelenő Napfoltok, Heti Háttér, Hozott Anyag, Vasárnapi Jegyzet heti rovatok.

A portál hírválogatást közöl szerb és angol nyelven is.

Olvasótábora
A Vajdaság Ma a délvidéki magyaroknak tájékoztatását szolgálja, ám olvasótábora nemcsak ebből a nemzeti közösségből kerül ki. A látogatottság adatai szerint az olvasók egyharmad része magyarországi, ennek többségét feltehetőleg az anyaországba kivándorolt vajdasági magyarok képezik, de a portál hírszolgáltatását nagy mértékben felhasználják a magyarországi média képviselői is. Nem kis mértékben látogatják a Kárpát-medecei magyar nemzeti közösségek tagjai is, nemkülönben a Nyugat-Európában vagy a tengerentúlon élő, feltehetőleg ugyancsak vajdasági származású magyarok.

***

Időközben változások történtek a Wikipédiában megjelentekhez képest: a heti rovatok közül megszűnt a Megkérdeztük, a Nyíltan (később: Kertelés nélkül), a Napfoltok, a Heti Háttér, a Hozott anyag és a Vasárnapi jegyzet, de helyettük újabbak jelentkeztek, a Laudetur, a KözMagyar, Anyanyelvünk, a Napról napra az MNT-vel . Egy ideig megjelent a Beszélygető tárcarovat, a Pufferelés rádiós jegyzet, a Nonpareille rövid jegyzetekkel, az Olvasta? rovat, amely válogatást közölt a magyar sajtótér figyelemre méltó írásaiból. Az Önök írják című rovatból az Olvasók rovata lett.

Egy másik változás a Wikipédiában közöltekhez képest, hogy jelenleg a portál szünetelteti az angol nyelvű hírválogatás közlését.